top of page
HOME

Doel van deze website

Deze website naar aanleiding van mijn 70 ste verjaardag heeft als doel om:

Iets te vertellen over mijn loopbaan en de projecten waarvoor ik gewerkt heb;


Een groot aantal publicaties, die niet algemeen beschikbaar zijn, vrij toegankelijk te maken, cfr. hoofding publicaties;


Nota’s die ik tijdens de laatste jaren heb opgesteld te verspreiden, cfr. hoofding nota’s;


Ervaringen die ik op een groot aantal werven heb opgedaan beschikbaar te stellen via case rapporten, cfr. hoofding cases.

Loopbaan

( 01 )

25 juni 2019

Ik ben eerder toevallig bij het Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) terechtgekomen. Omdat ik graag bij de Dienst van de Kust in Oostende had gewerkt voor de in die tijd geplande uitbouw van de Haven van Zeebrugge, had ik mijn thesis gemaakt bij Prof. Verschaeve, Secretaris Generaal van het Ministerie van Openbare Werken, die toen aan de UGent Zee – en Havenbouw doceerde (Titel: Oeververdediging in tijrivieren). Om zeker snel aan de slag te kunnen gaan had ik gesolliciteerd bij het Rijksinstituut voor Grondmechanica - RIG omdat daar een groot  personeelsverloop was. Wat ik niet wist was dat Prof. Verschaeve naast Secretaris Generaal van het Ministerie van Openbare Werken ook Voorzitter was van de Bestuurscommissie van het RIG.

Publicaties

( 02 )

25 mei 2019

Omdat heel wat van mijn publicaties zijn opgenomen in verslagen van studiedagen en proceedings van symposia die nu niet meer gemakkelijk te verkrijgen zijn, is hierna een overzicht van mijn publicaties opgenomen.

Nota's

( 03 )

5 juni 2019

Tijdens de laatste jaren heb ik een aantal nota’s opgesteld die nooit verspreid en/of afgewerkt zijn. In deze nota’s wordt mijn persoonlijke visie gegeven. Daarom kunnen deze nota’s alleen maar aanzien worden als de neerslag van een meer dan 40 jaar lange ervaring.

Referenties

( 04 )

31 juli 2019

Onder referenties worden artikels beschikbaar gesteld,
waarnaar verwezen wordt in de teksten over mijn loopbaan. Hetbbetreft vooral teksten die niet gemakkelijk meer te vinden zijn.

Cases

( 05 )

Cases

25 mei 2019

Om te voorkomen dat heel wat interessante informatie betreffende een groot aantal projecten verloren gaat heb ik korte nota’s opgesteld waarin belangrijke informatie wordt
verzameld. Voor sommige projecten wordt daarbij ook verwezen naar beschikbare publicaties.

>> Lees hier verder
bottom of page